HVIS DET IKKE ER INKOMPETENCE, HVAD ER DET SÅ?

Ministeren for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, Manu Sareen, mener ikke, at Statsforvaltningens arbejde er inkompetent.

I Netværket Mor vil vi gerne vide, hvad det så er?

Hvis det ikke er inkompetence, må det jo være ministeren, der har bestilt arbejdet på den måde, det udføres. Alternativt er problemerne i Statsforvaltningen et udtryk for et systemkollaps. Men den ansvarlige minister reagerer ikke.

Ved åbent samråd den 18. juni, sagde ministeren følgende:

”…medmindre du synes, at samtlige medarbejdere i Statsforvaltningen er uduelige, hvilket jeg på ingen måde gør, så vil jeg sige, de arbejder ud fra de rammer, som vi giver dem.”

(Link til åbent samråd lagt op på Netværket Mor 19. juni, citatet er på minuttal: 13:09:51)

I Netværket Mor vil vi derfor gerne vide:

– Har ministeren bedt en børnesagkyndig true en mor til tavshed?

– Har ministeren sagt til en mor, der mistede barnet til faren som følge af en underlødig børnesaggkyndig undersøgelse, at hvis moren deltog i debatgrupper på Internettet eller på nogen måde stillede spørgsmålstegn ved den børnesagkyndige undersøgelse, eller klagede over undersøgelsen, så ville moren blive frataget den sidste kontakt til barnet?

– Har ministeren bedt Statsforvaltningens sagsbehandlere sige til bopælsforældre, at hvis de kritiserer loven eller beslutningen, så er det nok dem, der er den mest konfliktende part – og så vil barnet blive flyttet til den anden forælder?

– Har ministeren bedt Statsforvaltningens medarbejdere om at godtage udtalelser fra skoler eller daginstitutioner, der påviseligt er opstået efter støtte med økonomiske midler fra samværsforælderen?

– Har ministeren bedt børnesagkyndige om at true børn, mens de har fortrolige samtaler med dem i enerum?

– Har ministeren sagt til børnesagkyndige, at de må forhøre børnene og presse dem til at acceptere samvær, indtil børnene bryder grædende sammen?

– Har ministeren sagt til sagsbehandlerne, at de må undlade at indhente central dokumentation for barnets mistrivsel, selv om bopælsforælderen insisterer?

– Har ministeren sagt til børnesagkyndige, at når de skal bringe børn til overvåget samvær med en forælder, så er det helt ok, at den børnesagkyndige aldrig har mødt barnet før?

– Mener ministeren, at forældreansvarsloven på nogen måde truer ytringsfriheden?