HVEM FØLGER OP PÅ KONSEKVENSERNE AF DOMSTOLENES AFGØRELSER I SKILSMISSESAGERNE? Svaret lyder: INGEN!

 


Netværket Mor:

Det er ikke kun statsforvaltningen, der skader danske børn.

Dommerne ved domstolene er ikke meget bedre.

Begge steder ses stort på barnets tarv
– jura fylder det hele og kompetencen og viljen til at se at “højkonflikterne” handler om vold, overgreb og psykopati er ikke eksisterende.

FN har påpeget at danske dommere, der arbejder med “højkonflikter”, bør have en efteruddannelse i de voldsmekanismer der gør sig gældende i disse sager.
– Denne anbefaling ignoreres (også) fuldstændig.

Hvor længe har “det danske retssystemet” tænkt sig at gå rundt i en “osteklokke” uden nogen form for kontakt til virkeligheden?

En politiker hævder hårdnakket at loven er sort/hvid og SKAL overholdes! Hun vil dog ikke forklare hvorvidt det er Serviceloven eller Forælderansvarsloven der skal overholdes.
Problemet er at overholder man den ene lov – bryder man den anden!?

Love er ikke ulastelige hellige skrifter, der er faldet ned fra himlen.
De er skabt af mennesker, men det er menneskeligt at fejle.

Forælderansvarsloven er en “OMMER”!

Både Statsforvaltningen og domstolene gør brug af børnesagkyndige børnepsykologer.
De fleste højkonflikter indeholder en forælder med narcisstiske/psykopatiske træk – derfor HØJ konflikt.
Psykopati (dyssocial personlighedsforstyrrelse) hører til under psykiatrien – det er IKKE et fagområde for børnepsykologer.

 


Læs også:

Børns rettigheder krænkes stadig (2017)

Børnesagkyndig manipulation (2016)

Psykologers fejl i børnesager holdes hemmelige (2015)

Børnesagkyndige psykologer dumper (2012)

Dårlige psykologers navne holdes hemmelige (2012)

BUPL: Psykologer fortsætter trods kritik (2011)

PSYKOLOGER KAN GIVE BARNET TIL DEN PSYKOPATISKE FORÆLDER (2008)

Den pæne psykopat (til møde i Statsforvaltningen) (2008)


 

Add a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.