HØJKONFLIKTSAGER: ER 7% DET RIGTIGE TAL?

Det siges, at kun ca. 7% af alle skilsmisser er såkaldt højkonfliktsager. Vi mener dog, at mørketallet er stort.

På trods af, at forældreansvarsloven (FAL) har været kritiseret i 7 år, er der aldrig foretaget ordentlige undersøgelser. Man har lavet overfladiske statistikker, hvor man har defineret konflikt som antallet af sager i Statsforvaltningen. Men man har aldrig lavet en egentlig kulegravning med dybdegående, kvalitative undersøgelser af loven og dens konsekvenser.

Netværket Mor har foretaget en stikprøveundersøgelse (se indlæg af 4. juli 2014) som viste, at næsten alle de mødre, vi er i kontakt med, har en uddannelse (mange er højt uddannede). De havde alle god kontakt til arbejdsmarkedet før skilsmissen og de fleste var godt funderede i egentlige karrierejobs med gode indkomster.

Deres skilsmissesager har i gennemsnit varet over 5 år. Herefter har samtlige mødre mistet den kontakt til arbejdsmarkedet, de havde før. Og de fleste har betydelige tegn på traumatiske belastningsreaktioner.

Tallene fortæller os, at en skilsmisse i Danmark kan være så belastende, at hele ens livsgrundlag går i opløsning. Bemærk, at disse tal er baseret på et udsnit af mødre, som må formodes at have været blandt de allermest ressourcestærke før skilsmissen.

Hvad er de 7% så et udtryk for?

7% kan være et udtryk for, at ressourcestærke kvinder har større tendens til at havne i en såkaldt højkonflikt skilsmisse. Dette kan følge logikken fra EU’s FRA-undersøgelse, som peger på, at øget ligestilling i et samfund korrelerer med øget vold mod kvinder.

Efter vores opfattelse er de 7% procent nemlig ikke udtryk for ”konflikt” mellem ligeværdige parter. Der er tale om sager med udpræget vold mod kvinder, herunder psykisk vold, stalking, trusler, karakterangreb og brug af underlødige metoder, såsom bestikkelse af parter, der skal udtale sig i sagen.

De 7% kan også være et udtryk for, at kun de allermest ressourcestærke kvinder klarer det så langt som til Statsforvaltningen. Hvad der sker med mindre ressourcestærke mødre, ved man ikke. Vi ved derimod, at sagsforløbet inden man overhovedet når frem til Statsforvaltningen kan være så belastende, at mange må formodes at give op.

De 7% kan således være toppen af isbjerget. Hvis det er tilfældet, gemmes hovedparten af lovens gidsler væk i de mørketal, som regeringen nægter at belyse, selv om der kan være tale om en katastrofe, som har ramt en signifikant del af en dansk generation.

Add a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.