GREVIO: Istanbul Convention

 

IC

 

Danmark tilsluttede sig Istanbul Konventionen den 1. august 2014, fra den dag forpligtede Danmark sig til at overholde konventionen i dansk lovgivning.

Det vil sige at danske politikere, domstole, forvaltninger, embedsmænd er forpligtede til at beskytte kvinder og børn imod vold – især psykisk vold fremhæves i konventionen.

Hvis man oplever at ens rettigheder krænkes i forhold til konventionen har man mulighed for at sende en klage til GREVIO. GREVIO varetager at de lande som har tilsluttet sig konventionen også overholder den.

Statsforvaltningen og domstolene må IKKE lave samvær med faren eller give bopæl til faren, hvis der bare er MISTANKE om vold (gælder også psykisk vold) før der er screenet for vold af rette fagpersoner. Vi ved at Danmark ikke har uddannet de nødvendige kompetencer til screening for vold, så det sker slet ikke. Det alene er et brud på konventionen.

Du behøver ikke at have udtømt dine klage muligheder i Danmark for at kunne klage til GREVIO, men du skal have din klage oversat til engelsk.

Link til CEO


Læs også:

Istanbul Konventionen på dansk


Læs også:

Institut for menneske rettigheder:
Ret til et liv uden vold

Menneskerettighederne forpligter stater til at beskytte individer mod overgreb fra andre, det gælder ikke mindst vold i nære relationer.
Danmark har i mange år arbejdet for at forebygge og beskytte mod vold. I år (aug. 2014) har Danmark tiltrådt Europarådets Konvention til forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet. Tiltrædelsen gør det aktuelt at belyse konventionens betydning for dansk lovgivning og praksis herunder, hvorvidt den danske indsats er tilstrækkelig.

 

Add a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.