Fysisk og psykisk vold – konklusion

Landsforeningen Børn & Samvær

Fysisk vold tages alvorligt i dag, men der er en tendens til at kræve egentlig domfældelse, før man overhovedet lader det indgå i sagen. Psykisk vold negligeres, nedtones og bagatelliseres efter min opfattelse for meget.

Om både psykisk og fysisk vold finder jeg, at det bør indskærpes, at emnet skal tages alvorligt og gerne må indgå i en psykolog- eller lægefaglig undersøgelse i sagen omfattende adfærdens eksistens og mulige indflydelse på børnene.

[ … ]

Jeg synes ikke, at voldssituationerne kan bedømmes efter en enten-ellerskabelon. De bør afgøres efter, hvad der er bedst for barnet.

Personligt har jeg vanskeligt ved at se en situation, hvor der har været udøvet vold mod barnet føre til bopæl hos voldsudøveren. På samme måde er det svært for mig at se et normalsamvær i den situation. Man kan tale nok så meget om resocialisering og tilgivelse. Det er altafgørende, hvordan barnet vil have det med samværet.

I situationer, hvor der foreligger vold mod moderen, bør det spille en afgørende rolle, om volden er oplevet af barnet. Jeg ser en tendens til, at man siger, at vold udøvet mod den anden forælder, slet ikke skal have indflydelse.

[ … ]

Psykisk vold. (Psykopati og lignende).

Jeg mindes ikke at have set nogen afgørelser, der i domsbegrundelsen refererer til psykisk vold. Der er mange sager, hvor en af parterne refererer til eller påberåber sig at have været udsat for psykisk vold, og hvor denne psykiske krænkelse angives at påvirke forælderens forhold til børnene.

Efter min opfattelse er den psykiske vold langt alvorligere end den fysiske vold i relation til forældreansvarslovens emneområde. Fysisk vold kan parterne og børnene på et eller andet plan forholde sig til.

Der er desværre en tendens til, at emnet latterliggøres af de professionelle aktører.

Det gælder både dommere, sagsbehandlere og psykologer i statsforvaltningerne og advokater.

Et af problemerne er, at her kan man for alvor sjældent ”bevise” noget. Et andet problem er, at man udover at sandsynliggøre den psykiske vold kan have svært ved at afgøre, hvilken betydning det har for børnene.

Den psykiske volds allestedsnærværende hovedfaktor er den psykopatiske forælder.

[ … ]

En børnesagkyndig undersøgelse er ikke tilstrækkelig. Spørgsmålet er, hvordan man får gennemført en undersøgelse af de voksnes forælderevne og adfærd. En sådan undersøgelse og vurdering af hver af forældrene gennemføres uhyre sjældent. Jeg har ovenfor nævnt et aktuelt eksempel på det. Sidst jeg selv havde succes med en egentlig psykiatrisk undersøgelse af en forælder, var i 2006.

Læs hele indlægget her:

http://boernogsamvaer.dk/fysisk-og-psykisk-vold-konklusion/

 


Læs også:

1. Samvær med psykopatisk forælder er problematisk
2. Psykopaten og børn

 

 

Add a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.