Forældres konflikter skader børn langt ind i voksenlivet

BT 24. juni 2016

Selvværdet kan lide alvorlig skade hos børn, når deres forældre skændes, visen en ny danske undersøgelse.

Voksne unge har et lavt selvværd flere år, efter at de har oplevet et højt konfliktniveau mellem deres skilte forældre. Unge fra velfungerende skilsmisseramte familier får derimod ikke de samme langvarige knæk i selvværdet, viser en ny dansk undersøgelse fra SFI – Det Nationale

Forskningscenter for Velfærd. Det skriver Videnskab.dk.

Det er første gang, forskere viser, at børn kan få mén, som hænger ved, når de er blevet store, hvis deres skilte forældre konstant bagtaler hinanden, skændes eller slet ikke kan tale sammen.

»Man skulle tro, at forældrenes indbyrdes forhold ikke betyder så meget, når børnene er blevet store og selv kan bestemme flere ting,« siger Siddhartha Baviskar, der er ph.d. på SFI.

Unge fik målt selvværdet

Næsten 800 danske unge har deltaget i Siddhartha Baviskar og kollegernes undersøgelse. Alle de unge er skilsmissebørn.

Da de var 15 år, blev de bedt om at vurdere, hvor konfliktfyldt deres skilte forældres forhold var.

De blev også bedt om at vurdere, hvordan deres eget forhold til forældrene var. De skulle for eksempel svare på, om de kunne regne med henholdsvis mor og far, om forældrene lyttede til dem, og om de følte sig elsket.

Fire år senere, da de unge var fyldt 18 år, målte forskerne deres selvværd på en globalt anerkendt selvværdsskala. De unge skulle blandt andet vurdere i hvor høj grad, de respekterede sig selv, følte sig nyttesløse, havde noget at være stolte af og følte sig mislykkede.

Forældrenes konfliktniveau er afgørende

Resultatet viser, at:

  • 15-årige unge, hvis forældre havde et konfliktfyldt forhold, oftere havde lavt selvværd, da de var fyldt 18 år end de unge fra skilsmissefamilier uden konflikt.
  • Konflikten mellem forældrene havde altså en langvarig konsekvens for de unge.
  • De unges forhold til forældrene havde også betydning for deres selvværdsfølelse, men selv når forskerne tog højde for det, var forældrenes konfliktniveau afgørende.

»Vi vidste godt statistisk set, at unge skilsmissebørn oftere har et dårligt selvværd end unge, hvis forældre ikke er skilt. Vores nye undersøgelse viser, at det især er forældrenes konfliktniveau, der har betydning på sigt, selv når man tager højde for andre ting, som kunne tænkes at være vigtigere i et ungt menneskes liv, såsom venskaber og udseende,« siger Siddhartha Barviskar.

Læs mere om, hvor stor en andel af skilsmisser der ender virkelig grimt, på Videnskab.dk.

http://www.bt.dk/danmark/foraeldres-konflikter-skader-boern-langt-ind-i-voksenlivet

Add a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.