FORÆLDREANSVARSLOVEN SVIGTER BØRNENE

Politiken, 10. juli 2015

Som loven håndhæves, vægtes forældres krav om samvær højere end børns ret til beskyttelse.

FAL er indledningen til FALliterklæring. FAL er også forkortelsen for forældreansvarsloven. Og den lov er en falliterklæring på det retslige område. Der hersker en lovløshed, som sætter børn og forældre i retsløse klemmer.

Siden 2012 har det ikke været muligt at indbringe en samværssag for retten. Samvær afgøres alene i Statsforvaltningen – og i Statsforvaltningen er alting ord mod ord. Der føres ikke beviser som i en retssag. Man har ikke krav på en advokat – og sagerne er primært drevet af indhentelser af udtalelser fra f.eks. institutioner og undersøgelser, der udarbejdes af psykologer.

[ … ]

Forstil dig, at du ved tvang skulle være sammen med en person, der havde voldtaget dig – eller havde forsøgt at slå dig ihjel? Det skal de her børn – og de er fandens angste. De bliver syge af det. Der er ingen, der beskytter dem – og de forældre, der forsøger at beskytte dem, ender måske som den unge mor i fængsel.

Det er en meget stor risiko at løbe, da de godt ved at barnet risikerer også at miste dem som omsorgsperson.

Vi har i den grad brug for et opgør med en lov, der tilsidesætter helt eksistentielle retslige principper. Og som overtræder konventionerne på området – og gør de involverede børn og voksne syge samt socialt udsatte.

[ … ]

Læs hele artiklen her


Netværket Mor: Rigtig godt debatindlæg! Vi er fuldstændig enig i de betragtninger der fremlægges her.

Beskyttende forældre og børn tages som gidsler af Forældreansvarsloven, og de som håndhæver loven beskytter (bevidst eller ubevidst ??) den krænkende, voldelige og psykopatiske forælder.

Godt hjulpet af fædrerettighedsgrupper, der forsøger på at få debatten til at handle om ligestilling for fædrene, og dermed dækker de over højkonflikternes egentlige indhold.

Nemlig at højkonflikter i de fleste tilfælde handler om en konflikt imellem en psykopat og dennes ofre. Og retssystemet er ikke i nærheden af at være kompetent nok til at gennemskue denne mekanisme.


 

Add a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.