FORÆLDREANSVARSLOVEN ER SKRÆDDERSYET TIL PSYKOPATEN!

Netværket Mor har bragt en række indlæg om psykopaten (narcissisten) for at få fokus på et meget vigtigt punkt i højkonflikterne – måske det vigtigste – for at kunne varetage barnets tarv.
Vi har trukket nogle punkter ud og sat ind i kontekst med hvad der sker i Statsforvaltningerne og ved domstolene.

1. PSYKOPATEN:

føler sig ofte krænket og tyr ofte til at starte injurie-sager, hvis partnere eller fagfolk, påtaler deres optræden.

STATSFORVALTNINGEN & DOMSTOLENE:

ignorerer ofte at psykopaten optræder agressivt og krænket meget hurtigt i forløbet. Hvis der startes injurie-sager, undlader man at bruge udtalelserne fra læger, psykologer, terapeuter etc. af frygt for også at blive indraget i en injuriesag.

Så retssystemet støtter psykopaten i at det er rigtigt at lukke munden på ofrene med en truende adfærd og injuriesager.


2. PSYKOPATEN:

kan ikke diagnostiseres ved hjælp af samtaler, da man vil blive manipuleret og fyldt med løgne. En psykopat skal fældes på sin fortid, da denne ofte trækker et spor efter sig af ødelagte mennesker, mange korte forhold, mange jobskift, gæld, misbrug etc. En psykopat ejer ikke empati eller samvittighed. De er patologiske løgnere, der kan lyve uden at blinke, da de selv tro på deres løgne.

STATSFORVALTNINGEN & DOMSTOLENE:

ignorerer når ofrene fortæller om psykisk- og fysisk vold, løgne, brudte aftaler etc. De nægter at inddrage forhistorien og starter altid på en frisk fra i dag og kigger frem. DET er et ønske senarie for en psykopat. Så drages psykopaten ikke til ansvar for sin opførsel og kan fortsætte med nye løgne og fortsætte den psykiske vold mod sit offer og deres børn. Ofret tvinges i knæ, bliver set på som den tvivlsomme og løgnagtige, og bliver endnu en gang underlagt psykopatens ondsindede og løgnagtige optræden.


3. PSYKOPATEN:

er altid skadelig for sine omgivelser. Psykopaten behandler ikke et barn med mere respekt end en voksen. Alle er til for at give psykopaten det denne ønsker, nemlig ubegrænset magt og beundring. En psykopat evner ikke at give et barn kærlig omsorg og empati. Tværtimod kan psykopaten forgribe sig på barnet, uden af føle det er forkert.

I dette selskab kan et barn kun blive skadet, og jo yngre barnet er jo større skade. Barnet tvinges til at udslætte sig selv og vokser op som forråd for psykopatens behov. I de svære tilfælde, danner barnet aldrig selv et egentligt ‘jeg’. Det er livsvarigt skadet.

Mennesker, som omgåes psykopaten, er nødt til at give afkald på deres egne behov og deres egen virkelighedsopfattelse, de er nødt til at udslette sig selv for at overleve. Psykopaten er fuldstændig ligeglad.

STATSFORVALTNINGEN & DOMSTOLENE:

når ofret fortæller om et liv med psykisk vold, løgne, trusler, manglende interesse for barnet, egocentrisk opførsel, konkluderer retssystemet at det er kun en konflikt imellem forældrene, sådan opfører ”psykopaten” sig jo ikke, når denne er alene med barnet!

I bedste fald laves en børnesagkyndig undersøgelse. MEN det er jo ikke barnet der er sygt (endnu), men psykopaten.

SF giver således psykopaten fri adgang til at fortsætte sin nedbrydende og ondsindede opførsel og evt. overgreb imod barnet. Og endnu værre, at barnet lider under psykopatens nye magt, og ofret intet kan stille op udover at være tilskuer til at barnet ødelægges, nedbryder ofret endnu mere.

Hvis og når ofret ikke kan klare mere og forsøger at stoppe ødelæggelsen, ser retssystemet det som chikane og giver psykopaten, fuld magt over barnet. Så nedbrydes barnet og ofret med sikkerhed og det giver ro for Statsforvaltningen og domstolene.


4. PSYKOPATEN:

ønsker magt over andre mennesker. Psykopaten er i evig kamp med sine omgivelser og fastholder kampen for at føle sig magtfuld. Psykopaten er følelsesmæssigt udviklet som et barn på 2-3 år og har ingen selverkendelse.

STATSFORVALTNINGEN & DOMSTOLENE:

tvinger psykopaten og ofret til at have fælles forældremyndighed og pålægges at skulle samarbejde. Ofret skal bogstavelig talt samarbejde med et magtsygt barn på 2-3 år, som har en kæmpe storebror til at støtte sig (retssystemet). I sådan et setup vinder psykopaten igen.


5. PSYKOPATEN:

bliver aldrig normal, da dennes personlighed er så grundlæggende ødelagt at det er en permanent tilstand.

STATSFORVALTNINGEN & DOMSTOLENE:

hvis psykopaten angrer det, denne har gjort og lover at den grusomme og ondskabsfulde opførsel stopper, giver retssystemet psykopaten en ny chance. De følger dog aldrig op på om psykopaten nu også holder sin del af aftalen. Hvilket psykopaten jo ikke gør.


OPSUMMERING

Statsforvaltningen og domstolene har valgt at springe over hvor gærdet er lavest. Hovedreglen er, at barnet SKAL se begge forældre uanset hvad. Barnets tarv kommer slet ikke i betragtning. Det er alt for indviklet for dem.

I følge Serviceloven har man som forælder PLIGT til at beskytte sit barn imod vold og overgreb. Denne lov er ikke eksisterende under Forældreansvarsloven. Og man straffes som mor, hvis man følger den.

I følge Forældreansvarsloven skal der ikke være samvær i de tilfælde at samværsforælderen ikke ejer empati. Hvordan kan man skrive det i loven, når SF og domstolene stort set kun benytter børnepsykologer og børnesagkyndige undersøgelser?

Hverken børnene eller børnepsykologerne kan diagnostisere psykopati! Det kan kun en psykiater. Hvor mange psykiatere bruger man i retssystemet under Forældreansvarsloven? Netværket Mor har aldrig hørt om en sag hvor en forældre er blevet udredt af en psykiater.

Det er et klart tegn på at politikerne fylder borgerne med meget varmt luft, når de forklarer at Forældreansvarsloven er god nok.

Størstedelen af psykopater er mænd. De fleste primær omsorgspersoner er kvinder (fordi det trods alt stadig er kvinder der bliver gravide, føder børn, ammer og opfostre barnet dets første leveår). Dette udnytter nogle foreninger til at skjule, hvad det egentlig handler om:

At I højkonflikt sagerne er der som regel en psykopat eller en narcissist involveret.

Ud med børnepsykologerne, de børnesagkyndige undersøgelser og juristerne.
Ind med psykiaterne og undersøgelserne af hvilken af forældrene, der er psykopat.

Eller skal Forældreansvarsloven og måden den forvaltes på agere røgslør, for at hemmeligholde en helt anden dagsorden for befolkningen??! Har vi i virkeligheden misforstået det hele?


Læs også:

PSYKOPATER

Samvær med psykopatisk forælder er svært

5 GODE RÅD TIL NÅR MAN BLIVER SKILT FRA EN HØJKONFLIKT PERSON

Genkend en psykopat

Samvær med psykopatisk forælder er svært

Børn med psykopaten

DEN PÆNE PSYKOPAT 

Sådan lokker psykopaten dig i sin fælde

Sådan får en psykopat skovlen under dig

LEGALISERET VOLD

Psykopati er ikke ofrenes problem
– det er et samfundsproblem

Psykopatens Ofre (website)

Psykisk vold (website)


 

Add a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.