Forældre skal betale børnebidrag til bortførte børn

Dansk Folkeparti har stadig kun et forudindtaget og overfladisk kendskab til “højkonflikterne”. Det forhindrer dog ikke Pernille Bendixen i at have en mening!!? – Det er virkelig bedrøveligt og tragisk!

Heldigvis ser det anderledes ud hos en socialdemokrat fra Ålborg:

Niels Jensen:
Hvad må man dog høre fra foreningen Far og Dansk folkeparti, som foreslår at forældre der bortfører deres børn til udlandet, skal fratages børnebidraget. I første åndedrag lyder det både logisk og rimeligt; men nej. Ved eftertanke er det en helt gal tankegang.

Hvorfor flygter en forældre med sit barn? Det gør de som oftest fordi situationen er livstruende uholdbar, for enten dem selv eller for barnet. Foreningen Far får det til at lyde som om den flygtende forælder er et ondt menneske, som binder barnet til sengen og går til fest for børnebidraget. De hævder at børnebidraget ikke nødvendigvis går til barnet, men deri tager de fejl. Pengene skal altid følge barnet, og vil altid uanset være med til at gøre tilværelsen bedre end hvis ikke de kom til udbetaling. At fritage bidragsforældren for bidrag vil kun tilgodese forældren, og give denne flere økonomiske muskler til at forfølge den flygtende part. Det skal ses i lyset af at den flygtende part ofte er udsat for vold, stalking, krænkelser af psykisk eller seksuel karakter.

Det er ulovligt at bortføre sine børn, ja – men vi plejer ikke at straffe borgere uden rettergang, og så længe staten qva sin embedsførelse sanktionerer tvungen samvær med en krænkende eller voldelig forældre, så har den flygtende forældre ikke anden mulighed.

Det kan ikke siges ofte nok: Danmark overtræder EU’s børnekonvension, FN’s menneskerettighedskonvension og Istanbul konvensionen, fordi der ikke ydes tilstrækkelig beskyttelse og hjælp i disse sager. Jeg håber alle Socialdemokrater er enige med mig!


Læs artikel her:

Forældre skal betale børnebidrag til bortførte børn


 

Add a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.