FOR LIDT DANSK FORSKNING I MÆND OG VOLD

KVINFO,  3. juli 2007
(Læg mærke til datoen – der er intet sket siden!)

Hvad er vigtigt, når vi ser på vores rettigheder som borgere i et samfund?

Handler det om andet end retten til at afgive sin stemme, om sociale rettigheder og retten til økonomisk bistand, hvis man er i problemer?

Bør borgerrettigheder fx ikke også handle om retten til at bestemme over sin egen krop, den kropslige integritet – og i den sammenhæng fraværet af vold i vores liv?

Spørgsmålene kommer fra Keith Pringle.

[…]

DANMARK MANGLER VIDEN OM KØNSRELATERET VOLD

Vi har brug for forskning for at forklare, hvorfor mænd begår vold mod kvinder, børn og mod hinanden, understreger Pringle. Og her ser han en tendens til, at de skandinaviske lande, især Danmark, forskningsmæssigt er sakket agterud. Den manglende forskning betyder, at ude i praksis hos fx socialarbejdere og hos politikerne er der ikke nok opmærksomhed på problemet. – Men det er generelt svært at tale om magtrelationer i Norden, siger Pringle.

– Det er meget vigtigt, men også uhyre kompliceret at besvare, hvorfor nogle mænd begår vold – og hvorfor mænd som gruppe tegner sig for så stor en andel af den vold, der udøves.

International forskning viser, at ulighed mellem kønnene er en afgørende årsag. Men der er også andre uligheder på spil, som etnicitet, seksualitet, alder, handicap og klasse. Desuden ved vi, at mænds vold mod kvinder og seksuelle overgreb mod børn stadig er et meget udbredt problem, også i de lande, der generelt anses for ligestillede, som fx de nordiske lande, siger Keith Pringle.

[…]

Både i Sverige og Danmark ønsker man ikke at se, hvad der sker inden for ens egen etniske gruppe, når det gælder vold og seksuelle overgreb mod børn. Man lukker øjnene.

[…]

– I Danmark og Sverige er der blinde pletter, når det gælder vold udøvet af den etniske majoritet, nemlig “hvide” svenskere og danskere. Der er indgået en form for ubevidst overenskomst om, at man som etnisk majoritet er mindre voldelige end “de andre”. Jeg har mødt tilsvarende holdning hos danske studerende på det sociale område i øvrigt.

Generelt er der alt for lidt undervisning i magt i relation til køn, etnicitet, alder, seksualitet og handicap på uddannelserne for socialarbejdere i de nordiske lande. Det betyder ifølge Keith Pringle, at danske socialarbejdere fokuserer for lidt på egen rolle.

– De er jo aldrig neutrale, de har en dagsorden, de er aktive i forhold til klienterne, de tager del i virkeligheden. Jeg er ikke i tvivl om, at de forsøger at gøre deres arbejde bedst muligt, men det holder ikke, at man fornægter den negative og positive side af magtproblematikken.

[…]

Jeg har boet i både Danmark og Sverige. Derfor ved jeg, at de to landes udvikling langt fra er ens, man kan ikke bare tale om en fælles nordisk historie, der kan forklare, hvorfor både Danmark og til dels Sverige er bagud på de her felter.

– Danmark har en samfundsudvikling, som i særlig grad bakker op om liberalistiske værdier. Individets frihed i Danmark er højt prioriteret, friheden til fx at udtrykke sig, som man vil, i ord og handling.

Den udvikling er foregået parallelt med en særlig retning af “social kollektivisme” i Danmark, som har rødder langt tilbage i begyndelsen af 1900-tallet, hvor velfærdsstaten bliver grundlagt.

Læs hele artiklen her
http://kvinfo.dk/webmagasinet/lidt-dansk-forskning-i-maend-og-vold


Læs også:

FÆDRERETTIGHEDER OG VOLD IMOD KVINDER


BESKYTTENDE MØDRE HAVDE RET


DEN VREDE HVIDE MAND GÅR TIL KAMP MOD KVINDEN

HENRIK MARSTAL: DEN HVIDE MAND FYLDER FOR MEGET

MÆND DER HADER KVINDER

JO, HVIDE MÆND BEGÅR OGSÅ ÆRESDRAB

DANSKE KVINDER FÅR TÆV AF SAMME GRUNDE SOM ANDRE KVINDER


 

Add a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.