“FEMINISME ER FOR OS ALLE – BÅDE KVINDER OG MÆND”

Politiken, 22. august 2014 af Henrik Marstal

Citater:
“Man kan konstatere, at for mange er feminisme ganske enkelt et ord, de ikke orker at høre (mere) om. Og det er et ord, som de tilsyneladende forbinder med noget negativt og irriterende, fordi de opfatter feminismens virke som inderligt overflødigt og irrelevant.”

“…Modstanden skyldes også, at feminismen er blevet en slags moralsk syndebuk, som bliver taget til indtægt for utrolig mange ting, den slet ikke er.”

Der er i allerhøjeste grad brug for feminisme!

Feminisme er menneskehedens største frihedsbevægelse. Dens grundidé er, at ethvert menneske har ret til egen krop. Enhver, der angriber retten til egen krop, modarbejder samtidigt arbejdet for frihed og for ETHVERT menneskes ret til et liv som selvstændig, ligeværdig medborger.

At fremstille feminisme som noget, kvinder burde skamme sig over, er derfor et coup de palabre; et ordkup!

Ifølge EU’s FRA-rapport har mere end halvdelen af danske kvinder været udsat for vold! Deres undersøgelser peger på, at jo mere ligestillet et samfund bliver, jo mere vold begår mænd mod kvinder.

Ca. 98% af alle voldtægter i Danmark bliver begået mod kvinder. Der sker ca 2.000 voldtægter om året. Der falder ca 150 domme. Det er loven, der skal vise, hvor grænsen går. Når kun ca 8% af voldtægtsmændene får en dom, er det ikke svært at regne ud, hvorfor så mange går rundt og tror, at det er helt ok at være grænseoverskridende. (Kilde: Wave Network.)

Det ineffektive system, der skulle bremse volden, er i sig selv en krænkelse mod kvinder. Forældreansvarsloven lænker kvinder til deres krænker uden mulighed for at kunne søge væk fra volden. I stedet fjerner man børnene fra moren, hvis hun påpeger problemet uden at kunne løfte bevisbyrden.

Alligevel varsler den ansvarlige minister ”stramninger” af loven umiddelbart efter sommerferien til fordel for krænkeren. Og som en hån mod de mange voldsofre, der hober sig op i den danske skyggeside.

Forældreansvarsloven gør kvinder ansvarlige for mænds vold mod kvinder. Kvinder må indordne sig under volden og de pålægges ved lov at samarbejde med krænkeren. Man har nemlig defineret evnen til at samarbejde ind i forældreevnen. En kvinde, der søger væk fra en ekspartners vold, vurderes dermed som en ”uegnet” forælder.

Men mænds vold mod kvinder er ikke et kvindeproblem. Det er et mandeproblem. (Jackson Katz). Og vi får ikke et samfund med større harmoni og bæredygtighed for alle, før mænd rejser sig mod krænkelser af kvinder. Det er dette formål, Henrik Marstals indlæg tjener.

Add a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.