FAMILIEADVOKAT: BØRNS TARV ER VIGTIGERE END FOLKESTEMNING

Næstformand advokat Anne Broksø fra Danske Familieadvokater forsvarer at en far, der slår moren ihjel, forsat skal have forældremyndigheden. Hun går endda så vidt som til at kalde det “barnets tarv”.

“Vi har allerede i dag udmærkede regler, der sikrer, at der kan tages hensyn til barnets tarv i den enkelte sag, når forældre slår den anden forælder ihjel.”

[ … ]

– De er faldet ud på forskellig vis, så drabsmanden fik forældremyndighed i nogle tilfælde – og i andre tilfælde afdødes familie.

– Det er jo det smukkeste eksempel på, at man allerede i dag tager individuelle hensyn og lægger til grund, hvad der er bedst for de enkelte børn.

[ … ]

Men der er jo ikke nogen af de her forældre, der planlagt har slået ihjel for at få forældremyndigheden. Drabet er sket i affekt i en forfærdelig og uoverskuelig menneskelig situation.

Man bliver jo angst ved at vide at advokater som Anne Broksø sidder højt placeret i Danske Familieadvokater!

Hun udtaler sig meget kategorisk, samtidig med at hun afslører en alarmerende mangel på viden om den vold, overgreb, incest og psykopati, der hersker i højkonflikt skilsmisser.

Er det en undskyldning at man slår ihjel i affekt?

Anne Broksø er tydeligvis ikke psykiater, for så ville hun vide, at psykopater ofte har meget svært ved at kontrollere deres temperament, især når de bliver presset og mister kontrol over deres ofre. En far der slår moren ihjel kan ikke samtidig være en god far! Handlingen beskriver hans personlighed.

Det siger alt og forklarer hvorfor ofrene er så meget i klemme i Statsforvaltningen og ved domstolene, når en advokat fra Danske Familieadvokater kan komme med så vanvittig en udmelding, der endnu en gang sympatiserer med voldsudøveren/psykopaten og ikke med ofrene.
– Det er ikke “SMUKT”. Det er ulækkert!

Når Netværket Mor taler for en Familiedomstol med specialister med indsigt i højkonflikter er det IKKE fagpersoner som Anne Broksø vi mener.

Der er brug for meget dygtige dommere, med så meget menneskelig og faglig overskud, at de kender deres egne begrænsninger og derfor, med respekt for ofrene, indrager andre fagkompetencer. Det kunne f.eks. være psykiatere til at screene for vold og psykopati i ALLE højkonflikter, hvor der udtales både psykisk og/eller fysisk vold.

Man sidder tilbage og overvejer om Danske Familieadvokater også er syltet ind i fædrerettighedsgrupper? Der findes næsten ikke en eneste retsinstans under Forældreansvarsloven eller Socialministeriet som ikke er – så hvorfor ikke også Danske Familieadvokater?!

Læs hele artiklen her


Læs også:

DANSKE FAMILIEADVOKATER STØTTER FORÆLDREMYNDIGHED TIL DRABSMÆND

I dag diskuterer lovgiverne en ændring af forældreansvarsloven, så forældredrab ikke længere skal belønnes med forældremyndighed over børnene. Men Danske Familieadvokater er IMOD en lovændring.

Det fremgår af udtalelser fra Anne Broksø, næstformand i Danske Familieadvokater. Hun finder de nuværende regler ”udmærkede”.

Siden debatten blev rejst af TV2 for en måned siden, har Danske Familieadvokater gentagne gange brilleret med at være en sammenslutning af advokater, der ikke tager vold og overgreb mod kvinder og børn alvorligt. De kan ikke se problemet.

[ … ]


 

Add a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.