ET MØNSTER

I Netværket Mor ser vi et hav af sager, der synes at følge mindst et af tre mønstre. Ofte er det en kombination, der bliver brugt.

1. Den primære omsorgsperson fremstilles som svagelig, ustabil eller psykisk syg.

2. Den primære omsorgsperson fremstilles som forsmået og hævngerrig.

3. Det antages, at børnene skal ”omprogrammeres” væk fra deres tilknytning til den primære omsorgsperson.

Samtidigt forsøger den dyssociale forælder at skabe netop det mønster, som italesættes. Til det formål bruger han forskellige former for chikane, krænkende adfærd, karakterangreb, gaslighting, vold, vold mod børn og/eller stalking.

Det er ikke småting, ofrene udsættes for.

– Hvor kommer de mønstre fra?

– Hvor mange sager har de været brugt i siden 2007?

– I hvor mange af de sager har den dyssociale forælder fået medhold?

– Hvorfor kan sagkyndige ikke genkende karakterangreb? Og psykopati?

– Og hvorfor optager det dem ikke at blive klogere?

I Netværket Mor ønsker vi en kulegravning af forældreansvarsloven, dens administration og dens konsekvenser. Den skal indeholde en fuld kortlægning af de sociale, helbredsmæssige, psykologiske og økonomiske konsekvenser af loven.

Danmark bør tage ansvar. Og samtlige fejlbehæftede sager siden 2007 skal ses efter.

Add a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.