Er hævnporno virkelig kvinders egen skyld, Karen Ellemann?

“Psykisk vold og social kontrol af kvinder skal i højere grad kunne opspores og straffes. Sådan udtalte vores nye ligestillingsminister, Karen Ellemann (V), på forsiden af Politikens debatsektion sidste lørdag.

Det er i samme interview, ministeren vælger at erklære sig som stolt feminist efter at have fået forklaret, hvad ordet egentlig betyder: nemlig at være tilhænger af social, politisk og økonomisk ligestilling mellem alle køn.

Men der er desværre langt fra at erklære sig enig i en ligestillingsdagsorden til rent faktisk at forstå dybden i den beslutning.

Det er dejligt, at vores ligestillingsminister vil bekæmpe social kontrol af kvinder. Men når hun i samme interview frejdigt erklærer, at kvinder, der udsættes for hævnporno på nettet – ved at private intime optagelser eller billeder offentliggøres af den mand, hun delte de intime øjeblikke med – selv må tage ansvaret og undlade at lade situationen opstå, så er ministeren med til at understøtte lige præcis den kultur, der udøver social kontrol af kvinder.

Social kontrol af kvinder er lige så gammel som den gammeldags del af kristen og islamisk kultur.”

“Jeg ser nu mere forskellen som en gradbøjning af, at kvinders adfærd skal hæmmes og styres af kræfter, der ikke er deres egne.

For rationalet er i alle tilfældene, at mænd ikke kan styre deres drifter, og derfor må kvinder – og kvinder alene – bære ansvaret for ikke at udsætte sig for en risiko.”

“Så længe kvinder ikke har fuld selvbestemmelse over egen krop og seksualitet – og det gælder både i vores kultur og vores retssystem – er der brug for frihedskamp for kvinders rettigheder.

Danske regeringer ønsker sjældent at lovgive, men vi har underskrevet Istanbulkonventionen, der klart siger, at vi forpligter os til at »bidrage til udryddelsen af alle former for diskrimination af kvinder og at fremme reel ligestilling mellem kvinder og mænd, og herunder at hjælpe kvinder til selvstændiggørelse«, og at stater ikke må have en praksis, der i realiteten udsætter kvinder for »sekundær offergørelse«.

Så bolden er hermed givet op, minister.

Lad os kæmpe for, værne om og insistere på kvinders frihed – også når det gælder vores seksualitet og vores smukke fantastiske kroppe.”

Add a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *