EN MOR ER FÆNGSLET PÅ UBESTEMT TID

Libbie Bouffon:

(In English below)

En mor, Sascha på 26 år, sidder lige nu i forvaring på ubestemt tid, fordi hun har nægtet at udlevere sin datter, Melissa på 4 år, til faren. Fogedretten fængslede Sascha den 7. maj og kørte hende til Vestre Fængsel. Der skal hun sidde, indtil hun udleverer datteren.

Det er mig bekendt ikke normalt, at man tager mennesker i forvaring på ubestemt tid. Men Landsretten har stadfæstet kendelsen.

Siden datteren blev født i 2011, har Sascha nærmest ikke bestilt andet, end at rende til møder i Statsforvaltningen, Byretten og Landsretten. Men alle steder har de nægtet Sascha muligheden for at fremlægge beviser for vold og trusler om kidnapning af datteren. Det oplyser Hvidovre Lokalavis.

Sascha har SMS trusler fra faren, hvor han f.eks. skriver:
“Bare vent din so når jeg får min datter og se tager jeg hende med til libanon når du aldrig ser hende igen”.

Og han skriver: “Jeg slår dig ihjel din lille beskidte luder. Hvis du ik kommer hjem til mig ellers gør jeg dit liv til et maridt”.

Volden er politianmeldt, men politiet lukkede sagen, fordi der ingen vidner er. Sascha har ikke fået lov til at fremlægge lægeerklæring eller oplysninger fra sundhedsplejerske. Ligesom hele det danske retssystem og Statsforvaltningen altså nægter at ville se tekst-beskeder med trusler om kidnapning og drab.

Saschas sag har hele vejen igennem været præget af den manglende retssikkerhed, som præger familiesager i Danmark. Uanset at Sascha måtte blive stillet for en dommer nu, der forholder sig til fængslingen, så er HELE grundlaget for sagen præget af den manglende retssikkerhed ligesom det har præget familiens liv siden 2011.

Jeg har skrevet det før: Retssikkerheden i sager om børn skrider voldsomt og der er tegn på kraftig forværring. Hvis du hører til dem, der er i klemme, og som stadig kan forlade Danmark lovligt med børnene, så er det NU, du skal rejse. Det er nemlig din bedste mulighed for at få et normalt liv.

Del venligst dette indlæg for at oplyse om Saschas sag. Sascha har også en søn på 1 år med en anden far og børnene savner deres mor.


LÆS OGSÅ:

Mor til to små børn sidder i Vestre Fængsel!


 

A MOTHER HAS BEEN INCARCERATED INDEFINITELY

Sascha, a Danish mother, has been incarcerated in the West Prison (Vestre Fængsel) indefinitely. She has refused to hand out her daughter, Melissa, 4 years old, to visitation with the father. The Execution Court incarcerated Sascha on May 7. She is to remain in prison until she hands out the child.

To my knowledge, it is not normal that Danish courts incarcerates people without a time limit. However, High Court has sustained the ruling.

Since the daughter was born in 2011, Sascha has spend a significant amount of time going to meetings in the State Administration, City Court and High Court. But all of these authorities have denied her the chance to present evidence of violence and threats of kidnapping according to Hvidovre Local Newspaper.

Sascha has text messages from the father, where he writes:

“Wait you pig when I get to see my daughter again I will take her to Libanon and you will never see her again.”

He also writes:

“I will kill you, you dirty whore. Unless you come to my house I will make your life a nightmare.”

The violence has been reported to the police but they closed the case, because there was no witnesses. Sascha has not been allowed to present a doctor’s report nor a report from a child nurse. And the entire Danish system from State Administration to the courts deny her the right to present the text-messages as evidence even though they contain threats of kidnapping and homicide.

Sascha’s case has been characterised by lack of access to justice, which is typical of Danish family law. Even if Sascha was to be taken into court now in order to evaluate the incarceration, then the entire basis of the case has had no access to justice. And it has dominated their lives since 2011.

I have mentioned this before: Access to justice in family law is in rapid deterioration in Denmark and there are signs that it is getting worse. If you are amongst those trapped in the law and who can still leave the country legally with your children, NOW is the time to get out. This is your best chance of a normal life.

Please share this post in order to inform about Sascha’s case. She also has a son of 1 year with another father and the children miss their mother.


No Comments

Add a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.