EFTERLYSNING AF BØRNESAGKYNDIGE MED PÅTALER fra psykolognævnet!

Påtaler og kritik fra Psykolognævnets får ingen konsekvenser for børnesagkyndige psykologer.

Hvis man er utilfreds med en børnesagkyndig og dennes arbejde, kan man som bekendt sende en klage til Psykolognævnet. I 50% af sagerne gives der medhold og psykologen får en påtale.

BUPL lavede for nogle år tilbage en undersøgelse, der viste at Statsforvaltningen fortsætter med at bruge psykologer, der har fået gentagende påtaler.

Hos Netværket Mor kan vi se en tendens til at dette stadig er et problem. Statsforvaltningen har ingen respekt for Psykolognævnets arbejde og vedbliver at samarbejde med de samme børnesagkyndige uanset påtaler og klager.

Statsforvaltningen ser ud til at vælge de psykologer, der er “nemme” at arbejde sammen med, som får sagerne lukket hurtigt – og som bøjer af for regeringens agenda også når det indebærer, at de må ignorere barnets tarv; psykologer, der arbejder med samme benægtelse af virkeligheden (vold, overgreb og psykopati), som de fastansatte ved Statsforvaltningerne.

Psykolognævnet offentliggør ikke navnene på de psykologer, der får påtaler på samme måde, som det gøres for advokater.

Vi ser også flere børnesagkyndige, der (ligesom Statsforvaltningen) både samarbejder og sympatiserer med bla. Foreningen Far. Netværket Mor mener ikke man kan forsvares at børnesagkyndige har interesser i foreninger, der primært varetager fædres rettigheder og så samtidig kalder sig for “uvildige”. Den går bare ikke!

Samme billede i kommunerne og ved domstolene
Desværre ser vi samme tendens i både kommunerne og ved domstolene. Man bruger ukritisk de børnesagkyndige som sandhedsorakler. Selvom Psykolognævnet rejser kritik og giver psykologerne påtaler, sker der ingen ændringer af de sager deres afgørelser har påvirket. Systemet fortsætter uændret af samme spor.


 

Netværket Mor vil gerne lave en statistik.

Hvis du har klager over en psykolog, der har optrådt som børnesagkyndig for Statsforvaltningen, en kommune eller domstol, hører vi gerne fra dig.

Send os:
1. Navnet på den pågældende psykolog (børnesagkyndige)
2. Dato for afgørelsen i Psykolognævnet
3. Hvem har bestil undersøgelsen (Statsforvaltning, en kommune eller en domstol)
4. Hovedpointerne i begrundelsen for påtalen fra Psykolognævnet
5. Er der sket ændringer i sagen efter påtalen af psykologen?

I første omgang er dette blot en undersøgelse til eget brug. Hvis vi oplever psykologer der går igen i resultaterne, vender vi tilbage til dig for at indhente dokumentation, så vi kan offentliggøre resultatet. Selvfølgelig under kildebeskyttelse.

Vi tager imod påtaler fra 1996 og frem.

Send på mailen: kontakt@momnetwork.dk
Mærk den: ”Børnesagkyndig med påtale”.


 

Add a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.