DET TAGER LANG TID AT FINDE TILBAGE TIL SIG SELV

Danner, 21. oktober 2014

[ Uddrag ]

Efter et ophold på Danners Krisecenter gik Julie i gruppeterapi og fik fortsat rådgivning. Det har holdt hende fri af et liv med vold. Men krisecentre må selv finde penge til det såkaldte efterværn, som ikke er dækket af offentlige midler.

[ … ]

”Det er hårdt for en voldstraumatiseret kvinde med måske et par børn at skabe et nyt liv på egne ben. Volden nedbryder selvværdet, og kvinderne er stadig sårbare psykisk og skal nu håndtere både at være gode mødre, passe arbejde eller uddannelse og jonglere med diverse offentlige og retslige instanser. Og dette hele tiden med en voldelig eksmand i kulissen,” fortæller leder af Danners Rådgivning og Krisecenter, Helle Walsted.

”Efterværnet er en del af vores forebyggelsesarbejde, som er enormt vigtigt for, at kvinderne ikke vender tilbage til den samme eller en ny voldelig mand. Men krisecentrenes forebyggende arbejde er der ikke afsat midler til fra politisk side. Det skal vi selv finde pengene til,” siger Helle Walsted.

Regeringen har – trods den manglende afsættelse af midler til efterværn – fokus på det i sin 2020-plan. Et af målene er at reducere antallet af kvinder, der har behov for mere end ét ophold på et krisecenter. I regeringens oplæg skal kommunerne varetage efterværnet, men Helle Walsted mener, at det er vigtigt, at opgaven ligger hos specialister og krisecentre, som i særlig grad har viden om volden, dens dynamikker og de vidtrækkende konsekvenser for både kvinder og børn.

http://www.danner.dk/eftervaern/

Add a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.