DET PATRIARKALSKE STYRE HAR SEJRET AD HELVEDE TIL

Socialministeriets er kommet med et udspil til en ny skilsmisselov.
https://drive.google.com/file/d/0B-XGTYWsaTsGcW9OQkJUcWFuNE0/view

Det er virkelig nedslående læsning, og man må knibe sig selv i armen.
Hvad f… tænker de på?

Vi øjner kun ét positivt forslag, nemlig at ministeriet ønsker sagsbehandlingen samlet ét sted.
Dette er især positivt hvis vi endegyldigt kan slippe for Statsforvaltningen.

Hvis det sker er politikerne nødt til at gøre op med enten “Serviceloven” eller “Forældreansvarsloven”, da de løber i hver sin retning og ikke “kan være i stue sammen.” Vi anbefaler at man afliver Forældreansvarsloven, som primært har fokus på “ligestilling” for fædre. Hvorimod Serviceloven faktisk har fokus på barnet.

Herfra går det ned af bakke i udspillet:

INTET om barnets tarv.
INTET om nye tiltag for voldsramte forældre og børn.
INTET som screening for vold og psykopati.
INTET om hvordan disse voldssager skal udredes og ofrene slippe fri af psykopaternes greb.

For resten er udelukkende flere rettigheder til fædrene.

Mænd har til ALLE TIDER haft alle rettigheder, alle muligheder, verden og magten lå i deres hænder.

For ca. 50 år siden begyndte kvindefrigørelsesbevægelsen for alvor at kæmpe for at kvinder skulle have samme muligheder, rettigheder og ikke mindst frihed som mænd. Desværre nåede de aldrig helt i mål!

I dag har fædrerettighedsbevægelsen overtaget ligestillingsdebatten hvor de præsenterer en masse rettigheder for mænd, og hver gang betyder det at kvinder og børn får frataget deres hårdt tilkæmpede rettigheder.

Politikerne er i samarbejde med fædrerettighedsbevægelsen i gang med at rulle kvinder og børns rettigheder tilbage til starten af 1900 tallet, hvor manden bestemte over sin kone og børn som var uden indflydelse over deres eget liv:

I DAG HAR KVINDER IKKE RET TIL AT SLIPPE VÆK FRA EN KRÆNKENDE MAND HUN HAR ET BARN MED…

I DAG HAR BØRN IKKE RET TIL EN BARNDOM UDEN VOLD OG OVERGREB…

…DETTE FORDI BIOLOGISKE FÆDRES RETTIGHEDER VEJER TUNGEST.

Misogyny gennemsyrer vores patriarkalske retssystemet, der ikke tillader en mor at beskytte sig selv eller sit barn imod vold, overgreb, trusler og stalking fra en psykopatisk far…


Politikerne har endnu ikke rullet alt tilbage:

– KVINDER HAR STADIG STEMMERET.

– KVINDER HAR STADIG RET TIL FRI ABORT.

– KVINDER HAR RET TIL AT BRUGE EN DONOR-FAR TIL SIT BARN.

Vi anbefaler kraftigt at kvinder gør brug af ovenstående rettigheder.


Tilsidst er vi er spændte på FNs kommentar til udspillet … for det her er jo sørgeligt.

 

http://mareridts.blogspot.dk/2016/09/regeringen-lancerer-ny-stalking-metode.html


 

Add a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.