DET DANSKE RETSSYSTEM GENSKABER DET PATRIARKALSKE SAMFUND UNDER DÆKKE AF LIGESTILLING I SKILSMISSESAGER

Vedhæftede artikel beskriver det problematiske i at etniske minoritetskvinder fastholdes i voldelige ægteskaber af deres familier fordi hensynet til familien vejer tungest. Men det er desværre ikke kun et problem i ikke etnisk danske familier. For i Danmark har staten overtaget rollen som “familie” og tvinger kvinder og børn til at blive i volden ved hjælp af retssystemet.

Statsforvaltningen og dommerne, der behandler højkonflikterne, viser ingen synderlig interesse i at afdække vold, overgreb, psykopati og incest, som er kendetegnende for højkonflikter. I stedet gennemtvinger de samvær for enhver pris – “ligestilling” for forældrene.

Man har politisk vedtaget at vold er bedre for barnet, end at afskære kontakten til den voldelig forælder. Man blåstempler hermed voldsudøverens handlinger og fortæller ofrene at de skal finde sig i volden ellers er de egoistiske og urimelige – og de vil blive straffet f.eks. ved at barnet gives til voldsudøveren.

Man giver hermed voldelige og psykopatiske mænd mulighed for at fastholde magten over deres ekspartner og deres fælles børn. Det betyder at volden eskalerer og bliver værre og værre. Ofrene undslipper aldrig. Selv hvis den voldelige forælder slår den anden ihjel får denne forældremyndigheden.

Og medierne ikke ønsker at dække historierne fra voldsofrenes side. Det er uinteressant eller noget man ikke skal blande sig i.

På mange måder er retssystmet under Forældreansvarsloven ved at genindføre det patriarkalske samfund (1), men det tragikomiske er at det sker under dække af “ligestilling” for mænd i forhold til børnene.

Nedenstående artikel giver et tankevækkende billede, hvis “familie” erstattes af “retssystmet”.
Konklusion: i Danmark tvinges voldofre til at blive i volden uanset etnisk oprindelse. Imens nogle fastholdes af familien, bliver andre det at den danske stat…

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

(1) PATRIARKALSK SAMFUND
Et patriarkalsk samfund er en samfundsstruktur, hvor mænd dominerer, og kvinder er underordnet mændene.

Typisk har manden en række juridiske rettigheder, der favoriserer dem frem for kvinder og børn i både familie- og samfundsmæssige forhold.

Det patriarkalske samfund er almindeligt i bonde- og nomadesamfund i store dele af verden. Det var fremherskende i Danmark indtil systemet kom under kraftig beskydning fra blandt andet kvindebevægelser i slutningen af 1800-tallet og helt frem til 1970erne.

I takt med moderniseringen af de vestlige samfund er patriarkatet gradvist erstattet af ligestilling mellem mænd og kvinder.

(Gyldendal)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

VOLDSRAMTE ETNISKE MINORITETSKVINDER BLIVER TIET IHJEL
RUC, Af Sofie Danneskiold-Samsøe og Yvonne Mørck.
[ … ]

»Ofte er familierne splittet mellem loyalitet over for voldsudøveren eller voldsudøverne og offeret. Hvis familierne skal vælge mellem datteren eller fællesskabet, vælger de ofte fællesskabet og bebrejder datteren, at hun svigter og gør familien ondt ved at flygte,« siger Yvonne Mørck, der sammen med Sofie Danneskiold-Samsøe og Bo Wagner Sørensen fra Institut for Samfund og Globalisering står bag undersøgelsen ‘»Familien betyder alt« – Vold mod kvinder i etniske minoritetsfamilier’ om kvinder, der enten er eller har været på krisecenter.

Forskerne blev selv opfordret til tavshed fra flere sider. Mange forsker- kolleger har gennem hele forløbet været forbeholdne. Kritikerne mener, at forskningen risikerer at forstærke den negative stigmatisering af etniske minoriteter i Danmark. Ligesom familiens omdømme vejer tungere for familierne, vejer etniske minoriteters omdømme tungere end de terroriserede og voldsramte kvinders liv for kritikerne.

»Holdningen er, at vold mod kvinder i etniske minoritetsmiljøer er noget, vi ikke skal snakke for højt om. Så ikke alene bliver volden tavsliggjort i familierne, men der finder også en tavsliggørelse sted i forhold til overhovedet at beskæftige sig med det, fordi kritikerne mener, det skaber et “forkert” billede af muslimske mænd,« siger Yvonne Mørck, mens Sofie Danneskiold-Samsøe nikker og tilføjer:

»Vi har lyttet til de her kvinder, så når vi møder kritik og forventning om, at vi skal være tavse om det, kvinderne fortæller, er det meget svært, når vi har hørt kvindernes historie.«

http://www.ruc.dk/om-universitetet/nyhedsportal/rubrik-forskningsmagasin/rubrik-nr-3/voldsramte-etniske-minoritetskvinder-bliver-tiet-ihjel

Add a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.