DE FAGLIGE KVALIFIKATIONER SKAL OP

DE FAGLIGE KVALIFIKATIONER SKAL OP
TIL DET NIVEAU SOM HØJKONFLIKTERNE KRÆVER

Statsforvaltningen bruger socialrådgivere, jurister og børnepsykologer til at lave arbejde, der bør udføres af højt specialiserede psykiatere med stor kendskab til psykopati og andre personlighedsforstyrrelser. De er desuden ikke uddannede til at genkende ofre for vold, hverken den voksne eller barnet.

Man bruger altså personale, der ikke har den nødvendige kompetence. Derfor ved de ikke, hvor skadelige og farlige psykopater er. Og man pålægger ikke dette personale grundig efteruddannelse hos de eksperter, der ved noget om psykopati.

I stedet gennemtvinger ansatte i Statsforvaltningerne og ved domstolene, at ofrene fortsat skal underlægges psykopaten og oven i købet skal samarbejde med denne om overgrebene.Dermed hjælper staten psykopaten til at fortsætte sin altødelæggende opførsel, indtil ofrene er så skadede, at de må give op.

Man kan sammenligne det med at små børn kører lastbil, oven i købet uden en eneste køretime! Her ville ofrene hurtigt ligge “malet” ud over gader og stræder, så politikerne ville blive tvunget til at evaluere loven, før der var gået 8 år!?Modsat nu, hvor ofrene hober sig op, skjult i skyggen af retssystemets blanke facade, der tydeligvis blænder politikerne!

Psykiske skader og efterreaktioner er ikke mindre alvorlige end fysiske skader.

De er bare mindre synlige.

Add a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.