Danmark piller ved kernen i menneskerettighederne

Politiken, 3. december 2016

Danmark er i praksis i gang med at indskrænke udlændinges helt basale menneskerettigheder.

Den nye trekløverregering gentager i sit regeringsgrundlag, at der er behov for at se kritisk på den måde, Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol har fortolket menneskerettighederne på.

Det er ikke nye toner, men en gentagelse af Venstre-regeringens udmeldinger om, at menneskerettighedskonventionerne skal nedtones.

Der gives især to forklaringer på behovet for at indskrænke menneskerettighederne.

For det første er fortolkningen af menneskerettighederne blevet for vidtgående, og for det andet er der behov for mere politisk råderum.

[…]

Vi, som arbejder med menneskerettigheder, må tage en del af ansvaret for menneskerettighedernes manglende popularitet på os. Vi har ikke formået at sikre fuld opbakning til menneskerettighederne.

En del af forklaringen er, at menneskeretlige standarder bliver ’fordansket’, når de er populære, og man glemmer deres oprindelse i menneskeretten.

For eksempel er det menneskeretlige princip om ligestilling mellem kønnene nævnt igen og igen som en særlig dansk værdi.

Men i det øjeblik, menneskeretten sætter grænser for dansk politik, så er det Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol eller EU-Domstolen, som forhindrer de folkevalgte i at føre den politik, som de gerne vil føre.

Derfor bliver menneskerettigheder ofte opfattet som de upopulæres eller de kriminelles eller udlændingenes rettigheder. Og vi, som arbejder med menneskerettigheder, får rollen som de elitære brokkehoveder, som ingen gider at høre på.

Vi må blive bedre til at minde om kernen i menneskeretten: lighed og rettigheder, som der forhåbentlig stadig er opbakning til.

Læs hele artiklen her


Add a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.