BREAKING: FN GIVER MARION OLIVIA WEILHARTER MEDHOLD

Først får Weilharter medhold fra EU’s PETI-kommission, nu også fra FN:

Komiteen for afskaffelse af alle former for diskrimination mod kvinder (CEDAW) under FN har givet Marion Olivia Weilharter (“Oliver-sagen”) medhold i sin klage.

Oliver skal omgående tilbage til sin mor i Østrig;

– regeringen skal sikre, at en sådan sag ikke gentager sig;

– regeringen skal gennemgå Forældreansvarsloven og foretage de nødvendige ændringer;

– regeringen skal sikre, at både forvaltningen og dommerne forstår betydningen af barnets tarv.

Læs mere på Susanne Stauns blog:
http://mareridts.blogspot.lt/2016/03/breaking-fn-giver-marion-olivia.html


Læs også:

0 pressedækning, begyndende spin

Kritikken mod Institut for Menneskerettigheder fortsætter


Netværket Mor:
Efter at både EU og FN nu har rettet kritik imod Danmark i forbindelse med “Oliver-sagen”, virker det som om det internationale fokus på Danmark er øget.

Det er begyndt at gå op for mange at Danmarks love og retssystem krænker voldsramte kvinder og børns rettigheder. At den danske regering endda deltager aktivt i at bryde med konventionerne og efterfølgende dækker over det.

Vi tror ikke længere på at hjælpen til voldsramte kommer af sig selv, da de danske politikere og retssystemet har for travlt med at dække over deres manglende kompetence og svigt i alt for mange sammenhænge. Det her er blevet et meget betændt område!

Så det ser desværre ud til at vi er nødt til at få hjælpen udefra.

Derfor vil vi opfordre alle voldsramte kvinder, der ikke tages alvorligt i Statsforvaltningen, ved domstolene og i kommunerne til så hurtigt som muligt at sende en klage, der beskiver jeres situation og sende den til GREVIO.

Vi er nødt til at gøre opmærksomt på at der ikke er tale om nogle få sager, men at vi taler om tusindvis af sager, hvor voldsramte kvinder og børns rettigheder krænkes i Danmark.


Læs mere her:
http://momnetwork.dk/dk/grevio-istanbul-convention/

http://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/home


Add a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.