Børns rettigheder krænkes stadig

Danmark har som det eneste nordiske land valgt ikke at gøre FN’s børnekonvention til dansk lov. Der er stadig mange områder, hvor Danmark krænker børns rettigheder, skriver formanden for Børnerådet Per Larsen.

I disse dage forbereder FN sig på at eksaminere Danmark i børnekonventionen. Og det er mit klare bud, at vi ikke kommer til at kunne prale af topkarakterer. Selv om danske børn på mange måder lever under gode og ordentlige forhold, er der stadig en lang række eksempler på, at danske børns rettigheder bliver overset, tilsidesat eller krænket.

[…]

Vi har derfor et meget solidt udgangspunkt for at sige noget om, hvordan det står til med børn og unges rettigheder i Danmark. I efteråret 2016 har Børnerådet gjort status og sendt en række anbefalinger om børns rettigheder afsted til FN’s Børnekomité, og i disse dage er Børnerådet i Genève for at fremlægge anbefalingerne. Børnekomiteen eksaminerer hvert femte år Danmark i, hvordan det står til med at overholde børnekonventionen, blandt andet på baggrund af organisationers anbefalinger.

Og jeg kan godt afsløre, at det ikke kun er positive ord, vi sender af sted til FN om den danske regerings håndtering af børn og unges rettigheder. På trods af at Danmark som et velfungerende iland har alle tænkelige forudsætninger for at sikre lige muligheder for danske børn og unge, lykkes vi i alt for mange sammenhænge ikke med det.

[…]

Danmark er desværre et af de eneste nordiske lande, som har valgt ikke at gøre børnekonventionen til dansk lov.

Det betyder, at vi igen og igen ser lovgivning, hvor fokus på barnets tarv og perspektiv er fraværende. Heldigvis har det ikke direkte betydning for langt de fleste børn og unge, der trives og har det godt. Men der er desværre også børn, som oplever livsforhold, der ikke er acceptable, og de er dybt afhængige af en retsstat, der tager hensyn til deres tarv og perspektiv.

Der er børn, der dagligt lever med f.eks. magtanvendelse, tvang, vold i hjemmet, mobning og afsavn. Samtidig er det en kæmpe udfordring, at danske børn generelt ikke ved nok om deres rettigheder. Her 25 år efter Danmark tiltrådte børnekonventionen, kender halvdelen af landets børn og unge stadig ikke til deres rettigheder, viser en undersøgelse fra Børnerådet.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Netværket Mor:
Sagsbehandlingen af højkonflikter i både statsforvaltningen og ved domstolene, krænker både Børnekonventionen og Istanbul-konventionen. I Danmark bliver børn fastholdt i samvær hvor de udsættes for vold og seksuelle overgreb. Retssystemet fastholder krampagtigt den negative sociale arv.

Og hvorfor…? Den eneste som tilgodeses hermed, er krænkeren.

Add a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *