Børn og vold

Danner

Vold finder sted i alle slags hjem. Uanset, om det er barnet selv eller en anden i familien, der er udsat for vold, er barnet voldsudsat og har brug for hjælp. At overvære vold er lige så skadeligt som selv at blive udsat for vold. Du har pligt til at underrette, hvis et barn er udsat for vold.

Børn, der lever med vold, reagerer forskelligt. Nogle børn er aggressive og udadreagerende, nogle er indadvendte og stille, mens andre er upåvirkede og glade. Derfor kan det være svært at finde ud af, om et barn er udsat for vold. Lad tvivlen komme barnet til gode og reager, også hvis du er i tvivl om, hvad der er galt. Hensynet til barnet er altid det vigtigste.

 

Tegn på at et barn er udsat for vold

Der er grund til at være særligt opmærksom, hvis et barn pludselig ændrer adfærd, eller flere tegn optræder samtidigt.

Tegn på at et barn er udsat for vold er for eksempel
  • Fysiske symptomer, fx hovedpine, mavepine, blå mærker og sår
  • Meget sygefravær
  • Tilbagetrækning, afvisning eller mistænksomhed
  • Overfladisk relation til venner og kammerater
  • Aggressiv adfærd
  • Angst, usikkerhed eller skyldfølelse
  • Ændrede spisevaner
  • Koncentrationsbesvær
  • Stor ansvarsfølelse over for familien
  • Kontaktsøgende adfærd

 

Læs mere her

Add a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.