Børn i komplekse skilsmisser

view

“For nogle forældre er konflikterne så indædte og vedvarende, at de gentagne gange havner i Statsforvaltningen, byretten, landsretten eller fogedretten. I rapporten benævner vi dem:  ́Komplekse sager ́. Betegnelsen dækker over sager, hvor forældrenes konflikt er langvarig og så indædt, at konflikten overskygger fokus på barnet. Samtidig kan der være bekymringer og beskyldninger om seksuelle overgreb, omsorgssvigt og vold over for børnene fra begge forældre, og typisk har en af forældrene også særlige problemer med fx misbrug, psykisk sygdom eller sårbarhed.

Det kan have alvorlige konsekvenser for børn, hvis deres forældre ikke samarbejder og har konflikt. Depression, angst, social isolation, aggressions – og adfærdsproblemer og dårlige skolepræstationer er nogle af de konsekvenser, konflikter mellem forældrene, over længere tid, kan have for børn. For nogle børn fører forældrenes stridigheder til desperate handlinger. På BørneTelefonen har vi børn, som er i en situation, hvor de fortvivlede ringer ind og fortæller, at de er selvskadende og overvejer selvmord (Børns Vilkår og Egmont Fonden, 2015).
 
Børnene i disse sager hører til de allermest udsatte børn i Danmark. Ud over forældrenes konflikt, belastes børnene af myndighedernes håndtering af konflikten, idet de bliver kastebolde mellem myndighedsinstanser og fagpersoner. Det betyder, at det system, der skulle agere som velfærdsstatens sikkerhedsnet under børnene, i stedet fastholder dem i et liv med stridende forældre, omsorgssvigt og uafklarede spørgsmål – nogle gange i årevis og til stor skade for børnenes udvikling og trivsel. Samtidig kan man stille spørgsmålstegn ved, om de økonomiske ressourcer, der bruges på disse sager, bruges hensigtsmæssigt i forhold til at skabe reel forandring for børnene.”

Link til rapporten:

https://bornsvilkar.dk/sites/default/files/komplekse-skilsmisser-2016.pdf


 

Add a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.