BØRN FÅR IKKE HJÆLP, NÅR SAMVÆRSFORÆLDEREN SLÅR, KRÆNKER ELLER ER MISBRUGER

AR_barn_faar_ikke_haalp_naar

Af advokat Vivian Jørgensen

[ Uddrag ]

Børn i Danmark i dag har ikke den beskyttelse mod overgreb fra en forælders side, som fremgår af FN’s børnekonvention. Vi oplever i dag flere og flere børn, som bliver ladt i stikken – ikke bare af deres forældre, men af lovgiver og administratorerne af lovgivningen og dermed af samfundet. Trods flotte intentioner om barnets bedste i forældreansvarsloven, er tilstanden siden 1996 blevet værre og værre. Børn står alene, de får ikke hjælp, hvis de har en samværsforælder der slår, begår overgreb eller er misbruger.

[ … ]

Listen er lang og viser, hvor slemt det står til med beskyttelsen af børn i vores samfund. Havde børnene ikke været underlagt forældreansvarsloven, var kommunen trådt til, når børnene fortæller om alvorlige krænkelser. Fordi de er “skilsmissebørn”, trækker myndighederne sig, for ikke at ødelægge det tvungne samarbejde mellem forældrene. Efter ændringen af samværsreglerne i 1996, hvor hovedreglen blev samvær – også med en asocial samværsforælder, og ændringen i 2007, hvor hovedreglen blev fælles forældremyndighed – også med en asocial forælder, er børn i brudte familier og deres primære omsorgsperson blevet nærmest retsløse, når samværsforælderen har en asocial adfærd. Hvor samfundet indtil 1996 beskyttede det udsatte barn og den af forældrene, som varetog barnets dagligdag, ud fra en vurdering af barnets bedste som det vigtigste, vendte dette rundt i samværssager i 1996. I stedet begyndte samfundet nu at belønne den person, der skadede eller angreb barnet eller barnets primære omsorgsperson. Systemet behandlede ikke længere samværssager ud fra en fri bevisvurdering af, hvad der tjente barnet bedst i den konkrete sag.

Sagen var afgjort på forhånd: Der skulle være samvær næsten for enhver pris.

[ … ]

Samvær blev gjort til det, man juridisk kalder en ”hovedregel” – altså noget, der overskygger alt andet. Denne hovedregel gælder stadig i praksis, og situationen er i dag efter forældreansvarsloven fra 2007 endnu værre end før. Der skal i dag være samvær så godt som altid, uanset om barnet er rædselsslagen, skadet, græder voldsomt, gør voldsomt modstand, eller er i fare som følge af, at samværsforælderen er misbruger, voldelig og/eller krænkende eller psykisk syg.

[ … ]

Som advokat oplever jeg dagligt, hvordan vi i retssystemets navn er med til at ødelægge værgeløse børn. Det bliver værre og værre. Det gør mig bange – ikke bare på børnenes vegne – men på vores sociale samfunds og medmenneskelighedens vegne. Giv børnene beskyttelsen tilbage ved genindførelsen af det frie konkrete skøn over, hvad der er bedst for det enkelte barn.

http://www.barnetstarv.nu/boern_faar_ikke_hjaelp.pdf

Add a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.