NYT SKILSMISSESYSTEM PÅ AFVEJE

Alle højkonflikter skal screenes for svære personlighedsforstyrrelser som narcissisme og psykopati.

Ingen dommere, jurister eller psykologer har kompetencen til at finde disse personligheder!! Det kan kun læger indenfor psykiatrien.

Hvis narcissisten/psykopaten ikke findes og tvinges ud af ligningen stopper en højkonflikt ikke.

Måske er det hele bare en stor ustoppelig pengemaskine, hvor man tager fra de fattige og giver til de rige?
– Fakta er at dommere, jurister, familieadvokater og børnesagkyndige psykologer skovler penge ind, som systemet fungerer i dag. 
– Regningen sendes til de ofre, der (i mange tilfælde) i forvejen er kørt i sænk både psykisk og økonomisk. Og staten! Men ingen af parterne får noget for pengene…

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Anne Sture Tucker, 25. juni 2017

I sidste uge fremlagde børne- og socialminister Mai Mercado sit og regeringens bud på et nyt skilsmissesystem. Det er en stor glæde, at hun vægter fokus på barnets bedste. Det er absolut gode nyheder!

Jeg synes, det er positivt, at man laver et familieretshus, der hurtigt, kompetent og effektivt skal hjælpe skilsmisseramte familier videre. Initiativet til børnegrupper og særligt uddannet personale, som skal tale med børnene og gøre, at de føler sig hørt, er alt sammen meget positive tiltag.

Jeg bliver dog bekymret, når de meget alvorlige og konfliktfyldte skilsmisser, som man kalder for de ”røde” sager, skal sendes direkte i retten. Jeg mener ikke, det vil hjælpe de mange ulykkelige familier, som er fanget i en højkonfliktskilsmisse, og jeg frygter, at problemerne vil fortsætte med at eskalere på den anden side af retten. Højkonflikter holder nemlig ikke op, fordi mor og far bliver skilt, eller fordi, retten har talt. Det er en af de ting, der kendetegner højkonfliktsager; at problemerne fortsætter.

Det nye system vil altså blot hjælpe alle dem, der i forvejen godt selv kan finde ud af det, med at komme hurtigere igennem systemet. Højkonfliktskilsmisserne vil få meget lidt ud af det nye system, og der skal noget andet og mere til.

I mit sidste blogindlæg skrev jeg om erfaringer fra USA, hvor man taler om, at det ikke er sagen i sig selv, der skaber højkonflikt, men de såkaldte “højkonflikt-personligheder”. Eksperterne på den anden side af Atlanten taler om, at man skal råbe vagt i gevær, når man møder en højkonfliktpersonlighed, fordi det kan være tegn på, at vedkommende også har en personlighedsforstyrrelse. Personlighedsforstyrrelser såsom borderline, histrionisk, narcissistisk og dyssocial personlighedsforstyrrelse kan være direkte årsager til de problemer, vi ser i meget problematiske skilsmisser. Det er naturligvis ikke altid tilfældet, men risikoen er der, og derfor bør vi undersøge og afdække, om det er tilfældet i disse sager.

Ifølge en opgørelse opfylder 6-10% af befolkningen kriterierne for en personlighedsforstyrrelse. Vi må formode, at en andel af dem befinder sig i en højkonfliktskilsmisse. Og dog nævner de nye forslag for skilsmissesager ikke personlighedsforstyrrelser til trods for, at personlighedsforstyrrelser meget vel kan være direkte årsag til højkonflikten, og at problemerne ofte ender i en gordisk knude, som får tragiske konsekvenser for alle de involverede. Ofte er det børnene, der må betale den højeste pris. Vi svigter i disse tilfælde børnene, vi svigter familierne og ingen får den hjælp, de har brug for.

Ved at screene for personlighedsforstyrrelser kan vi bedre og hurtigere give den rigtige hjælp, vi kan forebygge yderligere vold og overgreb, undgå at børn fejlplaceres hos en voldelig forælder, eller en forælder, som ikke evner empati og indlevelse i barnet.  Ved at screene kan vi måske endda forebygge og undgå nogle af de meget tragiske sager, vi ser, hvor far ender med at slå både mor og børn ihjel.

Retten har ekspertviden om jura og lovgivning, det er hverken dens ansvar eller kompetenceområde at gennemskue personlighedsforstyrrelser. Jeg håber det nye skilsmissesystem vil vœgte eksperter, som kan gennemskue, hvad der er de egentlige årsager til konflikterne og sørge for, at der bliver taget hånd om de involverede parter, hvis årsagen til højkonflikten er personlighedsforstyrrelse. Meget af den vold, som familier i højkonflikter oplever, er den psykiske vold, og den er svær at dokumentere. Det betyder imidlertid ikke, at den ikke foregår, og at den ikke kan være lige så alvorlig og skal tages lige så seriøst som fysisk vold. I højkonfliktsager kan det være uhyre svært at gennemskue, hvad der foregår, og finde ud af, hvem der taler sandt. Derfor er eksperter med specialviden og screening vigtige og essentielle redskaber. Når mor eller far forsøger at beskytte børnene og sig selv mod vold, beskylder modparten dem for at tale usandt, for at være psykisk ude af balance og for at være den egentlige krænker. De gør det med ufattelig stor troværdighed og kan være meget overbevisende. Det er ikke mærkeligt, at det er svært at gennemskue, men netop derfor er dette systemets fornemmeste opgave. For ofrene bliver yderligere traumatiserende, når systemet og de fagfolk, de kommer i kontakt med undervejs, ikke forstår at hjælpe dem eller ikke tror på dem, når de forsøger at fortælle om psykisk vold og overgreb, som ingen tager alvorligt.

Artiklen nedenfor beskriver, hvorfor det er vigtigt, at retten har specialviden om narcissistisk personlighedsforstyrrelse og hvordan, mennesker med denne forstyrrelse er mestre i at lyve, manipulere og få selv de dygtigste fagfolk til at tro på sig:

https://owlcation.com/social-sciences/What-Judges-Need-to-Know-About-Narcissistic-Personality-Disorder-in-Custody-Cases

Sandra L. Brown som er specialist i psykopatalogi har skrevet to artikler med overskriften “Who does that?”

https://www.psychologytoday.com/blog/pathological-relationships/201109/who-does-part-1

https://www.psychologytoday.com/blog/pathological-relationships/201109/who-does-part-2

Dr. Joseph Carver,PhD skriver om personlighedsforstyrrelser i artiklen ” Personality disorders: The Controllers, Abusers, Manipulators and Users in Relationships.

http://counsellingresource.com/therapy/self-help/understanding

En personlighedsforstyrrelse som narcissistisk personlighedsforstyrrelse drives og nœres af konflikt og drama – det giver en skilsmissesituation med kampen om børn rig mulighed for.

Artiklen “Personality Disorders Drive Divorce & Child Custody Litigation.

Personality Disorders Drive Divorce & Child Custody Litigation

Sandra Horley forfatter til bogen “The Charm factor”, har hele sit liv arbejdet med voldsramte kvinder. Hun fortœller det der overraskede hende mest var hvor meget kvindernes historier lignede hinanden – måden han charmerede hende på, selv de ord han brugte, de samme sœtninger, de selvsamme ord. Kvinderne ville sige ” ‘If he was sitting in this room now, you wouldn’t believe he could do this.’”

Sandra Horley – “They were calculated to achieve one goal: total domination.”

https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2017/jun/24/charming-men-dangerous-lovers-sandra-horley-domestic-violence-refuge-book-abuse

Ligesom kvinderne (og mœndene) blev forført af en tilsyneladende charmerende person, bliver systemet det også – igen og igen….og igen.

Vi må ikke undervurdere og lukke øjnene for hvilken rolle personlighdesforstyrrrelser kan spille i de meget vanskelige skilsmisser – og sœrligt hvis vi ikke opdager dem. Med åbningen for forslag til et nyt skilsmissesystem har vi muligheden for at skabe et system, som virkelig gør en forskel og evner at hjælpe også skilsmissefamilier i højkonflikt helskindede gennem stormen og derved for alvor stoppe vold og psykiske overgreb.

Kœre Politikere – tœnk screening for personlighedsforstyrrelser ind i det nye skilsmissesystem.

Add a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *