Ngo’er: Danmark lever ikke op til konvention om vold mod kvinder

Information, 19. december 2016

Ifølge en række organisationer lever Danmark ikke op til konventionerne, når det gælder vold mod kvinder. Blandt andet straffes vold i samlivet mildere end andre former for vold, og der gives ofte rabat for kærestevold med henvisning til, at volden er begået i affekt

En mand blev i 2012 kendt skyldig for at have slået sin ægtefælle med en træhammer og for at have truet hende med en køkkenkniv. Forud for volden havde manden indledt et helt umotiveret skænderi. Byretten idømte manden 60 dages betinget fængsel samt vilkår om samfundstjeneste, hvilket i landsretten blev sat ned til 30 dage.

Ved begge retsinstanser lød begrundelsen for dommen, at det var formildende, at volden var udøvet i forbindelse med et skænderi i parforholdet.

I en anden sag fra 2011 hentede en mand sin ekskone i lufthavnen med blomster, selv om forholdet var forbi, og hun ikke havde bedt om det. Da hun i bilen på vej hjem fortalte, at hun havde mødt en ny mand, slog han hende flere gange i ansigtet og rev hende i håret.

Byretten idømte ham 30 dages betinget fængsel. Landsretten gjorde dommen betinget med henvisning til, at manden havde gode personlige forhold, og at volden hang sammen med tiltaltes sindstilstand i diskussionen med den fraseparerede ægtefælle.

Begået i ’oprørt sindstilstand’

Sagerne er to blandt mange eksempler på, at danske domstole i sager om vold i parforholdet formilder domme med henvisning til, at volden er begået i ’oprørt sindstilstand’. Og det er i strid med konventionen på området, påpeger flere organisationer og eksperter.

»Danmark har ukritisk skrevet under på konventionen og sagt, at vi lever op til den. Problemet er bare, at det gør vi ikke,« siger Lisbeth Mosebo, souschef i Danner.

I 2014 ratificerede Danmark Europarådets konvention om forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder i nære relationer – også kaldet Istanbulkonventionen. Og næste år skal staten til eksamen hos det uafhængige ekspertgruppe GREVIO, der overvåger gennemførslen af konventionen.

Som Information tidligere har beskrevet, lever Danmark ifølge en række juridiske eksperter ikke op til konventionens bestemmelser om psykisk vold.

Et andet eksempel er, at den gennemsnitlige straf i sager om samlivsrelateret vold i Danmark gennemsnitligt er lavere end i andre typer voldssager. Ifølge kritikerne er det indirekte en kønsdiskriminerende praksis, fordi kvinder bliver slået langt oftere end mænd- og dermed bliver ramt uforholdsmæssigt hårdt.

Istanbulkonventionen opfordrer til, at der ved domstolene skal være mulighed for at gøre det til en skærpende omstændighed, at volden foregår i en nær relation. Men det er altså ikke tilfældet i Danmark. Tværtimod.

Sekretariatschef i Mødrehjælpen Trine Schaldemose kritiserer også, at der ikke findes tilbud om ambulant behandling til voldsramte mænd, kvinder og børn, og at Danmark også på det punkt er fodslæbende i forhold til konventionen.

»Vi mangler ikke mindst at sikre behandling til alle dem, der ikke henvender sig på krisecentrene. Og så skal vi uddanne frontpersonale som eksempelvis pædagoger, sygeplejersker, politi og medarbejdere i statsforvaltningen bedre til at genkende de mange former for vold: psykisk, digital, økonomisk og seksuel vold,« siger hun.

»Jeg tror, vi har nogle blinde punkter. Nogle udfordringer, som vi ikke ønsker at se, fordi vi tænker, at vi har et frit og lige samfund, og at vi i øvrigt ikke skal blande os i, hvad der foregår i familien.«

»Det er en sovepude«

I september fik den danske stat tilsendt et såkaldt Questionnaire fra den uafhængige ekspertgruppe GREVIO, der overvåger gennemførslen af Istanbulkonventionen. Danmark skal senest medio januar have lavet en rapport om, hvilken lovgivning eller andre foranstaltninger der er gennemført for at leve op til konventionens bestemmelser.

Venstres Jakob Engel-Schmidt (th.), der her sidder sammen med Alternativets Uffe Elbæk, mener ligesom de fleste andre partier i Folketinget, at der skal ses nærmere på, hvordan der beskyttes mod psykisk vold i parforholdet.

GREVIO har opfordret Kvinderådets ekspertgruppe Det Nationale Voldsobservatorium til at lave en skyggerapport, som er klar den 9. januar. Kvinderådets sekretariatsleder Randi Theil Nielsen er formand for voldobservatoriet:

»Det at Danmark skal afrapportere på Istanbulkonventionen, giver os en mulighed for at se på, hvad vi ikke gør særlig godt på det her felt. Som det er nu, er der en række punkter, hvor vi mener, Danmark ikke gør det særligt godt i forhold til konventionen. Jeg tror, vores forestilling om, at vi er et meget ligestillet land, er en af forklaringerne. Det er en sovepude.«

Link til artiklen


Læs også:

Information: Psykisk vold


 

Add a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.