FØRST DEN ENE, SÅ DEN ANDEN, SÅ DEN TREDJE … HVOR MANGE GANGE SKAL DET SIGES?

Susanne Staun, 5. august 2016

Nu, hvor kvinder i den højtudviklede del af verden er blevet økonomisk uafhængige og kan lade sig separere og skille fra mænd uden at ende som posedamer eller dø af det, er de for første gang i historien havnet i den sårbare situation, hvor de risikerer at miste deres børn til en mand, hvis han – uanset af hvilken grund – beslutter, at han vil have børnene.

De færreste kvinder ved, at kvindebevægelsen i 70’erne ikke gjorde arbejdet helt færdigt.

Mænd kan i dag – og har alt for ofte held til at – bruge “deres børn” til at udøve kontrol over “deres” kvinder, som enten har forladt dem, eller som ikke levede op til deres standarder til en kvinde eller en partner.

Kvinder, som  lider under den vildfarelse, at deres rettigheder og ligestilling er sikret, bliver chokerede, når de opdager, den ene efter den anden, at de miskrediteres, degraderes og fratages enhver indflydelse og til overflod, at de ødelægges både følelsesmæssigt og økonomisk, når de langsomt frarøves deres børn.

Verden over implementeres et systematisk og metodisk mønster, som muliggør dette tyveri af børn fra gode mødre: politiets, sagsbehandlernes og retternes elendige sagsudredning eller evalueringer; partiske indstillinger og anbefalinger fra beskikkede advokater og psykologer; tilsidesættelse eller hemmeligholdelse af beviser på, at faren ikke har forældreevne, er voldelig eller handler ud fra hævn- eller økonomiske motiver; fejlagtige retslige opfattelser om kvinder som værende løgnagtige, fremmedgørende, mentalt belastede eller følelsesmæssigt krænkende; brugen af disse prædikater til at fratage mødre forældremyndigheden og give den til faren; mødre, der bringes til tavshed med trusler om permanent at blive afskåret fra at se deres børn og/eller med trusler om fængsel for “foragt”. Børn, der bringes til tavshed ved hjælp af sofistikerede former for psykisk tvang, der udføres af psykologer tilknyttet retterne.

Ofte ender det med, at mødre følelsesmæssigt, psykisk, socialt og økonomisk ødelægges.

Selvom familiesager i retterne er stedet, hvor denne organiserede vedligeholdelse af faderens suveræne privilegier sættes i scene, er sagsbehandlere, politi, strafferetssystemet, advokater, læger og psykiatere/psykologer ofte medskyldige.

Når man gennemgår de tusindvis af sager verden over, ser man, at de følger det samme mønster –  at den grundlæggende drivkraft, der fratager kvinder deres menneskeret til at beholde og beskytte deres børn, er en, der søger at opretholde patriakatet.

På intet tidspunkt i historien har kvinder nogensinde haft den lovfæstede ret til forældremyndighed eller kontrol med deres børn, som dr.  Phyllis Chesler dokumenterer i sin bog, “Mothers on Trial”.

Først efter ‘70’erne har kvinder haft tilstrækkelig indflydelse til at udfordre dette historiske mandlige privilegium, i det mindste i den højtudviklede del af verden. Og når de så utilsigtet prøver at udfordre dette privilegium – ved hele tiden at forsøge at beholde eller beskytte deres børn – så slagtes de af et mandligt systemvælde, der har til opgave at bevare fædres overherredømme.

[…]

RESEARCH & STATISTIK
Videnskabelig undersøgelser og statistik bekræfter, at når fædre tager en beslutning om, at de vil tage deres barn fra moderen, som har været den primære omsorgsperson, er de i langt størstedelen af tilfældene i stand til at gøre det, uanset om de har været den perifere i barnets liv, er misbrugere, er fysisk, seksuelt eller følelsesmæssigt voldelige, uanset om de simpelthen ønsker at slippe for at betale børnebidrag eller bare fordi de kan.

http://mareridts.blogspot.dk/2016/08/frst-den-ene-sa-den-anden-sa-den-tredje_5.html


Netværket Mor:
Vi er helt enige med Susanne Staun! Vi har stadig meget langt igen. Danmark er et patriarkalsk samfund, hvor ord som “feminist” næsten er på ligefod med “terrorist”.

Indtil dette vanvid stoppes er alle kvinder nødt til at undgå at få børn eller bruge en donor. Det er desværre den eneste måde vi kan beskytte os selv og vores børn.

Danmark er tilsyneladende et af de værste lande overhovedet – og det siger ikke så lidt!


Læs også:

FÆDRERETTIGHEDER OG VOLD MOD KVINDER

KVINDEHADENDE VOLDSMÆND ER FORMET AF VORES SAMFUND

MÆND, DER MENER, DE HAR RET TIL KVINER

DEN HVIDE MAND FYLDER FOR MEGET


 

Add a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.