Foreningen Far opildner til konflikt

Flemming Bock, Facebook, 4. Januar 2016

Jeg havde en meget underlig oplevelse i ugen op til årsskiftet med Foreningen Far, – som ofte er i offentlighedens søgelys i forbindelse med børnesager ved skilsmisser.

Jeg havde lagt et indlæg på deres Facebookside – men få minutter efter, blev min opdatering slettet.

Min indlæg drejede sig om hvad de kender til brug af psykisk terror overfor modparten i børnesager. En taktik kaldet “gaslighting” som bedst kendes fra gamle Hitchcock oa. film hvor manden i et ægteskab, med infame midler, driver konen til vanvid og det der er værre.

I børnesager er formålet, at få moderen til at fremstå psykisk ustabil og uegnet som forælder.
Nåh, men straks efter fik jeg en officiel mail fra FFs “presseafdeling”,hvor man forespurgte om ikke jeg var blevet offer for identitetstyveri og misbrugt til kritik af foreningen. Det har jeg så efterfølgende forstået er helt normal procedure overfor alle kritikere af foreningen. Meget bekvemt.

Som opfølgning blev jeg i minutterne efter opsøgt på Messenger af en for mig helt ukendt Lars Vingborg, Asmildkloster Landbrugsskole, som havde nået at studere min kritik på de få minutter den fik lov til at ligge på facebooksiden.Han skrev imidlertid, at den psykiske terror jeg foreholdt FFs ledelse, lige netop var det han selv var udsat for, men dog fra en mødreorganisation. 
Han nævnte ikke denne ved navn – og jeg ved ikke hvilken kvindeorganisation han havde i tankerne. Men af hans retorik anede jeg en primitiv “øje for øje” tankegang lige bagved.
Nåh, jeg behøver vel ikke at oplyse, at jeg samtidig blev blokeret for videre adgang til FFs facebookside. Og jeg forestiller mig, at havde jeg indladt mig på en videre diskussion med “presseafdelingen” så ville den næste mail komme fra deres “juridiske afdeling”.

Jeg tror desværre, at der er god grund til at være opmærksom på denne forenings sektlignende attituder, ledelsens dagsorden og tvivlsomme metoder i sager om børns vilkår og forældreforhold. De puster heftigt til ilden i disse konflikter langt udover det rimelige og med mange ofre bag sig.

Det var iøvrigt en førende advokat fra FF der på tragisk vis blev skudt ihjel i en dansk retssal for et år siden af en uligevægtig morfar i en børnesag. Man mere end aner dramaet i disse sager.

Jeg mener, at det er helt rigtigt også at have fokus på fædres legitime interesser i tvister om forældremyndighed, – jeg er selv far. Men jeg tænker at de børn og mødre der trækkes gennem det traumatiske helvede som FF opildner, risikerer at blive de egentlige tabere.

Og noget siger mig, at FF i nogen tid – måske fra starten – har været styret af en meget militant og agressiv ledelse som kapper over i deres “had mod kvinder” og specielt mødre. Børnene er bare ufrivillige statister og kanonføde.

Zoomer man ind på FF ledelsens virke, så kan man godt rystes over deres agressivitet dukkeføring af fædre der føler sig forsmået af deres børns mødre. Og det er jo stærke følelser som hævngerrighed der manipuleres med – og det hele udspiller sig under offentlighedens radar med stribevis af ofre bag sig – frem for alt børnene.

Og de vinder stribevis af sager på deres strategi og lidt hjælp fra domstole der vender det blinde øje til.

Faktisk håber jeg at det en dag vil lykkes at få FFs ledelse og deres metoder helt ud i det klareste dagslys og op på radaren så alle kan følge med – ikke mindst domstolene.

For interesserede kan jeg oplyse, at den kritik jeg forsøgte at få diskuteret på FFs facebookside i sidste uge var en let opdateret udgave af min tidligere kritik på FB fra 16. november 2015 af en såkaldt børnesagkyndigundersøgelse i en sag om forældremyndighed og barnets bopæl.

En sag der foreløbig er endt i byretten med, at det mindste barn nu skal flytte hjem til faderen hvis voldelige adfærd ikke blev inddraget i børnesagkyndigundersøgelsen – noget der tilsyneladende er aftalt som fast praksis i foreningen af Børnesagkyndige. Og et brud på alle Børnekonventioner.

En helt ufattelig og dårligt begrundet byretsdom på Frederiksberg. Sagen er selvfølgelig anket til Landsretten med opsættende virkning.

Selve børnesagkyndigundersøgelsen som dommen hviler på, er indklaget for Psykolognævnet for uredelighed, partiskhed og dårligt faglig håndværk, og udfaldet afventes.

Vidste du forresten at i 2014 fik over halvdelen af alle klagere ret i Psykolognævnet – men der er så mange klager at ekspeditionstiden er på op til 1 ½ år. Det er længere ventetid end i Landsretten – og derfor et stort problem for retstilstanden på børneområdet.

Man skulle tro det var en dårlig skrevet B – film, med A – stjerner i hovedrollerne…..

https://www.facebook.com/flemming.bock/posts/10153851026611952?fref=nf


Læs også:

FORENINGEN FAR

DA FORENINGEN FAR LANCEREDE CENSUR

SUSANNE STAUN: FORENINGEN FAR


 

Add a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.