30 ÅRS PROPAGANDA VIRKER!

Vi har i dag et statsapparat der har ladet sig forblinde af 30 års intens propaganda fra fædrerettighedsorganisationerne. Der i al sin enkelthed går ud på, at fædrene er stakler uden rettigheder, og kvinderne er manipulerende og løgnagtige med alle de fordele og rettigheder det giver dem.

Tænk at man i det 21-århundrede må indse at smædekampagner er stærkere end nyeste forskning fra specialister og fagfolk!

Vi ser gang på gang fædre får særlige rettigheder i restssystem – rettigheder man ikke tillader mødrene at have.

Netværket Mor har kendskab til flere sager, hvor fædrene, stik i mod alle ods, får bopælen og forældremyndighed på børnene, selvom moderen har været primær omsorgsperson og intet fejler.

Og dette sker UDEN at der
– er screenet for vold, overgreb eller psykopati.
– indhentet den nødvendige dokumentation, udtalelser, forhistorie etc.
– tages hensyn til at barnet tages væk fra sin primære omsorgsperson.

Men som om det ikke er nok.

I flere af disse sager slipper fædrene ovenikøbet af sted med ikke at udlevere børnene til samvær hos deres mor i månedsvis – ja nogle gange i årevis!

Netværket Mor undrer sig:

Hvor er fogedretten henne?
Hvor er dagbøderne til fædrene henne?
Hvor er fængslingerne af fædrene henne?
Hvorfor gives bopælen ikke til moderen, som vi ser det i lignende sager med omvendt fortegn?

Nå ja, det er også rigtigt!
Mænd bliver ALDRIG fængslet for at tilbageholde børnene. Det ses jo ikke som manglende samarbejde.
Det stykke lovgivning gælder kun mødrene…

Politikerne har formået at lave en lov, der er så diffus at den står til fri afbenyttelse og fri fortolkning. Og det skal vi sandelig love for bliver udnyttet.

Ministeriet har én fortolkning af Forældreansvarsloven. Statsforvaltningen en anden. Hold fast, Ankestyrelsen en tredie. Og vi kunne fortsætte…
Hvem har ret? Ingen vil vedkende sig et ansvar! Velkommen til “Danmarks-lotteriet”.

Når Statsforvaltningen en sjældent gang stopper et samvær med en voldelig, pædofil eller psykopatisk forælder, kan man risikere at Ankestyrelsen omstøder afgørelsen. Statsforvaltningens arbejde er i forvejen ikke imponerende, men det er endnu mere horribelt at man tillader en instans endnu længere væk fra de involverede parter, kan omstøde en afgørelse. Ofte på et alt for tyndt grundlag uden den nødvendige dokumentation.

DET DER FOREGÅR HAR INTET MED RETFÆRDIGHED AT GØRE.
DET ER MAGTUDØVELSE AF ET STATSDIKTATUR!

LUK STATSFORVALTNINGEN, SÅ VI OGSÅ SLIPPER FOR ANKESTYRELSEN!

For et er helt sikkert – alle går imod de internationale konventioner Danmark har underskrevet. Endnu en lille detalje man ikke regner for noget.

Kønskamp

Vi er ærgerlige og kede af at dette kommer til at handle om kønsdiskrimination, ligestilling og kønsrettigheder, hvor det burde handle om børns rettigheder og hvad der er bedst for barnet.

Men det er desværre ikke et valg vi har taget.

Det er et valg begået af fædrerettighedsorganisationerne for flere årtier siden, da de begyndte deres smædekampagner imod hvad de blandt andet kalder “manipulerende og løgnagtige kvinder”. Umiddelbart er det fristende at sige: “Fred være med dem”.

Men det virkelige problem er, at statsapparatet er hoppet med på limpinden:
“Fædrene er de gode med de bedste intensioner, men har ingen rettigheder. Mødrene er onde, manipulerende og løgnagtige og sidder med alle rettighederne”

– Det kunne ikke være mere forkert og går stik imod det nyere forskning viser.

Men det danske retssystem går åbenbart ikke ind for forskning!! Man fristes til at sige at Danmark sidder fast i den tidlige middelalder før oplysningstiden.
Det danske retssystem støtter at kvinder og børn er noget mænd har ejerskab over. Og hvis kvinder og børn ikke selv kan se det rigtige i det, hjælper retssystemet gerne mændene med at gennemtvinge ejerskabet. Og dermed blåstemples vold, overgreb og psykopati, som midler til at nå målet.

FÆDRERETTIGHEDSORGANISATIONERNE KALDER DET FOR LIGESTILLING.

VI KALDER DET FOR MODERNE GIDSELTAGNING
– ET KÆMPE TILBAGESKRIDT FOR KVINDER OG BØRNS MENNESKERETTIGHEDER.

Fædrerettighedsorganisationerne forsøger at gøre det til en kamp imellem kønnene. For det er et vigtigt element i deres ”kampagne”.

Men det er meget forkert!

Flere gode mænd støtter kvindernes sag:

Det er mænd der er imod vold mod kvinder.
Det er mænd der er imod overgreb og incest imod børn.
Det er mænd der er imod at reducere kvinder til “fødemaskiner”.
Det er mænd der går ind for barnets tarv.
Det er mænd der erkender at barnet bør være hos sin primære omsorgsperson.
Det er mænd der ser kvinder som ligesindede – med respekt for forskellene.

Af samme årsag er det også mænd, der sjældent vil ende med en sag i Statsforvaltningen eller hos domstolene.
– Hvis de da overhovedet ender i en skilsmisse.

Tak fordi I er der, og tak fordi I er stærke og har mod til at gå op imod 30 års smædekampagne fra fædrerettighedsorganisationer, der ikke deler samme værdier som jer.

Gid det danske retssystem kunne mestre samme vilje og overblik!